Software

immoTools


immoTools is een gebruiksvriendelijk, uiterst compleet en onmisbaar software pakket in het moderne immokantoor.

immoTools garandeert u een optimaal beheer van uw kantoor door middel van eenvoudige en krachtige modules.

Met immoTools kiest u voor een pakket dat de administratieve afhandeling binnen uw kantoor sterk zal versnellen en vereenvoudigen hetgeen een kostenbesparend effect zal hebben.

immoTools is ontwikkeld met behulp van Microsoft-producten en is geschikt voor elk Windows-platvorm. Tevens is immoTools volledig mee met zijn tijd. Rechtstreeks emailen, faxen, gegevens uitwisselen met office-producten, pdf documenten en sms-en vanuit het pakket behoort tot de standaard. Het thuis- of mobiel werken vormt met immoTools geen probleem mits u opteert voor het correcte platvorm. Geen trage opbouw van schermen of verbindingsfouten. U merkt nauwelijks het verschil met op kantoor werken.

Financiëel beheer - rentmeesterschap


Deze krachtige module bespaart u uren werk per week. Via een doorgedreven automatisering wordt uw digitaal rekeninguittreksel foutloos ingelezen en automatisch gekoppeld aan de juiste huurder/ verhuurder. Vervolgens worden de bedragen automatisch toegewezen en uitgesplitst naar de openstaande post. Voor verhuurders met meerdere panden is er de eenvoudige mogelijkheid te werken met dossiers.

• Inlezen rekeningsuittreksels vanuit pdf / import vanuit Isabel
• Automatische koppeling aan huurder/verhuurder
• Automatische koppeling / uitsplitsing ten opzichte van betalingsregel
• Mogelijk tot werken met OGM / gestructureerde mededeling
• Splitsing van betaling over meerdere betalingsregels
• Automatische berekening openstaande saldo’s / te betalen saldo’s (betalingsregels)

Facts


Facts is een gebruiksvriendelijk, uiterst compleet en onmisbaar software pakket in het moderne KMO bedrijf.

Facts garandeert u een optimaal beheer van uw bedrijf door middel van eenvoudige en krachtige modules.

Met Facts kiest u voor een pakket dat de administratieve afhandeling binnen uw bedrijf sterk zal versnellen en vereenvoudigen hetgeen een kostenbesparend effect zal hebben.

Facts is ontwikkeld met behulp van Microsoft-producten en is geschikt voor elk Windows-platvorm. Tevens is immoTools volledig mee met zijn tijd. Rechtstreeks emailen, faxen, gegevens uitwisselen met office-producten, pdf documenten en sms-en vanuit het pakket behoort tot de standaard. Het thuiswerken vormt met Facts geen probleem mits u opteert voor het correcte platvorm. Ook het mobiel werken vormt met Facts geen probleem. Geen trage opbouw van schermen of verbindingsfouten. U merkt nauwelijks het verschil met op kantoor werken.