immoTools is een gebruiksvriendelijk, uiterst compleet en onmisbaar software pakket in het moderne immokantoor.

immoTools garandeert u een optimaal beheer van uw kantoor door middel van eenvoudige en krachtige modules.

Met immoTools kiest u voor een pakket dat de administratieve afhandeling binnen uw kantoor sterk zal versnellen en vereenvoudigen hetgeen een kostenbesparend effect zal hebben.

immoTools is ontwikkeld met behulp van Microsoft-producten en is geschikt voor elk Windows-platvorm. Tevens is immoTools volledig mee met zijn tijd. Rechtstreeks emailen, faxen, gegevens uitwisselen met office-producten, pdf documenten en sms-en vanuit het pakket behoort tot de standaard. Het thuis- of mobiel werken vormt met immoTools geen probleem mits u opteert voor het correcte platvorm. Geen trage opbouw van schermen of verbindingsfouten. U merkt nauwelijks het verschil met op kantoor werken.

Wij overlopen kort de standaard modules

• Relatiebeheer
• Objectbeheer
• Contracten
• Beheer saldo’s
• Automatisch afpunten
• Automatische indexatie
• Automatische intrestberekening
• Aanmaningen
• Prospectiebeheer
• Rapportering
• Publicaties
• Historiek
• Back up

 

Relatiebeheer
immoTools omvat praktische schermen voor het eenvoudig beheer van uw klanten, leveranciers en prospecten. Via deze schermen krijgt u in een oogopslag alle nodige informatie omtrent uw relatie. Vanuit eender welk programma zijn de detailgegevens van uw relaties onmiddellijk consulteerbaar.

• Adresgegevens
• Contactgegevens
• Huurcontracten
• Gebouwen in beheer
• Documenten
• Communicatie
• Memo
• Opmerkingen
• Publicatie
• Lijsten
• Rapporten
• Historiek

Objectbeheer
In dit scherm kan u alle objecten eenvoudig beheren, en alle relevante informatie overzichtelijk opslaan. Onder objecten verstaan wij doorgaans gebouwen, maar immoTools gaat verder dan dit. U kan eender welk object beheren en koppelen aan klanten, huurders of leveranciers.

• Beschrijving
• Adresgegevens
• Prijsbeheer
• Publicaties Internet (automatisch onderhoud kapaza / 2dehands)
• Foto’s
• Communicatie
• Afspraken en boeking naar outlook agenda
• Contactpersonen
• Documenten
• Opmerkingen
• Historieken
• Publicatie
• Lijsten
• Rapporten
• Weergave op Google earth


Contracten
Vanuit uw object kan u huurcontracten opstellen tussen huurder en verhuurder. Deze fiche gaat tot in het kleinste detail. Na opmaak van deze fiche verloopt het beheer van dit object quasi automatisch. Immotools beheert de te innen bedragen en de te storten bedragen volledig automatisch, rekening houdend met indexatie.

• Koppeling Huurder / verhuurder
• Duur en betalingsvoorwaarden
• Huurprijs en vaste kosten
• Maandelijks of per kwartaal
• 1ste of 16de dag contract
• Commissie
• Indexatiegegevens

- Basis indexjaar
- Startindex
- Indexeren huurprijs en/of commissie

• Interestgegevens

Beheer saldo's
Op basis van uw
contracten worden alle te vorderen en te innen bedragen ingeboekt. Deze betalingsregels houden de koppeling tussen de schuld en de vordering bij. U kan per schuld/vordering bekijken hoe en wanneer deze is voldaan

• Automatische generatie huurder/verhuurder
• Automatische generatie bijkomende betalingsregel
• Rechtstreekse navigatie naar huurder/verhuurder/gebouw/huurcontract
• Manuele aanmaak extra kosten
• Aanmaningen drukken
• Intresten aanrekenen op basis van openstaand saldo


Automatisch afpunten
Deze krachtige module bespaart u uren werk per week. Via een doorgedreven automatisering wordt uw digitaal rekeninguittreksel foutloos ingelezen en automatisch gekoppeld aan de juiste huurder/ verhuurder. Vervolgens worden de bedragen automatisch toegewezen en uitgesplitst naar de openstaande post. Voor verhuurders met meerdere panden is er de eenvoudige mogelijkheid te werken met dossiers.

• Inlezen rekeningsuittreksels vanuit pdf / import vanuit Isabel
• Automatische koppeling aan huurder/verhuurder
• Automatische koppeling / uitsplitsing ten opzichte van betalingsregel
• Mogelijk tot werken met OGM / gestructureerde mededeling
• Splitsing van betaling over meerdere betalingsregels
• Automatische berekening openstaande saldo’s / te betalen saldo’s (betalingsregels)

Automatische indexatie
Aan de hand van de door u ingestelde parameters, indexeert immoTools automatisch uw lopende huurcontracten. U krijgt een beknopt overzicht van alle contracten, inclusief indexatiebrieven/emails om de klant op de hoogte te stellen.

• Indexatie huurcontracten op basis van maandelijkse indexcijfers
• Automatisch versturen indexatiebrieven via email/brief
• Automatische klassering indexatiebrief onder huurdossier

Automatische berekening intrestgegevens
Op basis van het door u aangegeven intrestpercentage, berekent immoTools automatisch alle maandelijkse intrestregels, rekening houdend met voorschrijdende intrest.


Rapportering
Binnen immotools zitten vele standaard lijsten vervat. Een kort overzicht

• Huurcontract
• Huurcontracten in reeks
• Lijst contracten die komen te vervallen binnen 120 dagen
• ‘Te huur’ fiche
• Openstaande saldolijst klanten
• Openstaande saldolijst leveranciers
• Indexatiebrieven (email, brief, koppeling dossier)
• Aanmaningen (email, brief, koppeling dossier)
• Huurcontractlijst
• Huurcontract overzicht (huurder/verhuurder/saldo’s/betalingen)
• Andere lijsten worden aangemaakt op eenvoudig verzoek
• Daarnaast kan u via onze ingebouwde rapportgenerator zelf uw lijsten aanmaken. Dit gebeurt in een overzichtelijk en eenvoudig beheer.


Publicaties
U beheert uw objecten vanuit immoTools. Het spreek dan ook voor zich dat we het maximale uit deze gegevens voor u halen. Vanuit immotools kan u automatische publicaties aanmaken. Onder publicaties verstaan wij het integreren van de reeds bestaande gegevens in andere toepassingen. Dit betreft niet alleen objecten, maar ook huurders/verhuurders, contactpersonen, prospecten enz. U kan deze gegevens uiterst eenvoudig filteren en sorteren. Het spreek voor zich dat u uw huisstijl volledig in de deze documenten kan verwerken. Wij geven u kort een overzicht van de mogelijkheden. U kan echter op eenvoudige wijze nieuwe publicaties toevoegen aan immoTools.

• Powerpoint presentatie
• Vitrineschermen (tot 8 schermen per pc)
• Raamaffiche (Word / Pdf)
• Etiketten (Word /pdf)
• Reclamefolder (Word/Pdf)
• Aanmaak website volgens vast sjabloon
• Aanmaak email berichten
• Aanmaak SMS berichten
• Export naar Excell documenten
• Export objecten naar Kapaza
• Mailmerge in word
• E-mailmerge naar Outlook
• Koppeling basiscontract

Historiek
• Overzicht betalingen per huurder/verhuurder/afgepunt/Verwerkt
• Overzicht aanmaningen / indexatie

Backup
• Automatische backup na verlaten programma

Andere
• SnapScan integratie: snelle en eenvoudige koppeling papieren dossiers aan huurcontract
• SMS module
• Integratie outlook agenda / contactpersonen
• Plaatsbepaling met Google earth
• Koppeling met Microsoft Mappoint
• Uitwisseling met uw eigen website
• Uitwisseling met kapaza / 2de hands