BODYSOFT is een krachtige applicatie gericht op afslankstudio's. Het omvat het volledige beheer van uw studio en vervangt alle papieren documenten die u nodig heeft in uw studio.

U kan een optimale bezetting van uw studio inplannen in de daarvoor speciaal ontwikkelde agenda, rekening houdend met het aantal oefencabines en ozontoestellen.

We overlopen kort de inhoud van BODYSOFT

Agenda
Klanten
Medische info
Figuuranalyse
Behandeling
Historiek


Agendabeheer.

Met de agenda kan op een eenvoudige manier een afspraak worden vastgelegd. U  selecteert de klant op het juiste uur voor het gewenste apparaat. Verwijderen of verplaatsen van een afspraak kan met een simpele muisklik. Op deze manier kan u een optimale bezetting van uw toestellen bewerkstelligen. De dagindeling is instelbaar naar het aantal toestellen, het beginuur, de duur van een sessie en het einde van de dag.

Vastleggen van afspraken in de toekomst

Overzicht bezettingsgraad

Afhankelijk van het apparaat waarop men een afspraak wenst vast te leggen is het mogelijk een bezettingsgraad te bekijken

Overzicht afspraken vastgelegd door de klant.

Klantgegevens

Met BODYsoft is het eenvoudig om gegevens over een klant terug te vinden. Met behulp van een handig zoekscherm kan men de klanten aan de hand van verschillende criteria selecteren. Deze informatie kan tevens gebruikt worden voor het versturen van een mailing of herinnering. Dit kan gebeuren via de klassieke weg en/of indien gewenst via het internet.


Medische fiche

In het medisch dossier kan de gezondheidstoestand van een klant worden bijgehouden. Deze gegevens zijn op ieder moment consulteerbaar zodat de klant op een verantwoorde manier kan worden begeleid. Aan de hand van deze gegevens kan men eveneens een dieet voorstellen.

Tijdens het samenstellen van deze gegevens kan het systeem de BMI bepalen.

Garantieformulier

Vervolgens laat BODYsoft het toe om voor deze klant een oefenprogramma samen te stellen, waarna er desgewenst een garantiebewijs kan worden afgedrukt.

Registreren Maten en Gewichten

Eenmaal het oefenprogramma en de frequenties voor de klant werden bepaald, zal BODYsoft, de opeenvolgende oefenschema’s automatisch aangeven bij iedere visite.

Verder krijgt men in een oogopslag gegevens over het oefenprogramma.

Deze zijn altijd aanpasbaar.

Afdrukken van persoonlijk oefenkaartje

Op het behandelingskaartje krijgt de klant een overzicht van zijn oefening, maten, gewichten en eventuele opmerkingen.


Historiek gewicht en metingen

Op elk ogenblik kan men voor een bepaalde klant de volledige detailgegevens consulteren. Zo krijgt men een overzicht van de evolutie van het gewicht, de metingen en relevante informatie.

Historiek van de gewichten en maten tijdens de voorafgaande bezoeken.

Samenvattend overzicht evolutie gewicht en centimeter afname.